Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Stosunek zadłużenia do kapitału własnego – dźwignią finansowa

25 stycznia 2022 dźwignia finansowa


Inwestorzy wykorzystują dźwignię do pomiaru siły finansowej firmy. W tym przypadku dźwignia finansowa odnosi się do stosunku kapitału własnego do zadłużenia.

Pomiar ryzyka kredytowego

Pożyczkodawcy chcą mieć możliwość pomiaru ryzyka kredytowego w dowolnym momencie trwania pożyczki. Aby uzyskać informacje o ryzyku kredytowym, wierzyciele muszą mieć dostęp do dokumentacji finansowej dłużnika. Firmy mają zarówno kapitał własny, jak i dług.

Kapitał może być wykorzystany przez wierzycieli jako pula zobowiązań. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę udział kapitału własnego w kapitale ogółem. Wskaźnik kapitału własnego jest miarą ryzyka wierzyciela. Poziom zadłużenia dostarcza zatem informacji o zdolności do absorbowania strat i możliwości wycofania kapitału własnego lub dłużnego w krótkim okresie. Jest to jeden z kluczowych wskaźników zadłużenia.

Definicja wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Najpopularniejszym sposobem obliczania wskaźników dźwigni jest stosunek zadłużenia do kapitału własnego. Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc zobowiązania spółki przez jej kapitał własny. Różnica między aktywami a pasywami nazywana jest kapitałem własnym. Stosunek kapitału własnego do zadłużenia jest wyrażany w procentach.

Wskaźnik dźwigni, będący wskaźnikiem alternatywnym lub dodatkowym do wskaźnika dźwigni, dostarcza informacji o strukturze kapitałowej i finansowej firmy oraz jej zadłużeniu.

Wyższe poziomy lewarowania wiążą się z wyższym ryzykiem. Jednak wysoki poziom zadłużenia może zwiększyć zwrot z kapitału ze względu na efekt dźwigni.

Dźwignia finansowa — maksymalny poziom

Nie można określić, czy wskaźnik dźwigni jest za wysoki, czy za niski. Dzieje się tak, ponieważ jest to porównanie firmy do innych firm z branży. Istnieje jednak kilka wskazówek, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu pożądanych i niepożądanych relacji. Wysoka dźwignia finansowa jest określana jako wartość procentowa większa niż 50%.
Wysoka dźwignia oznacza, że firma może pożyczać pieniądze na pokrycie kosztów operacyjnych. Może to narazić ją na większe ryzyko w przypadku spowolnienia gospodarczego lub wzrostu stóp procentowych. W efekcie może prowadzić do problemów finansowych, a nawet bankructwa.

Niska dźwignia oznacza, że firma ostrożniej podchodzi do wydatków lub działa w bardziej cyklicznym sektorze, który jest bardziej podatny na wahania koniunktury. W związku z tym firma będzie dążyć do utrzymania niskiej dźwigni. Ponadto, gdy dźwignia finansowa jest niska, większe wydatki będą prawdopodobnie finansowane kapitałem własnym.

Korzyści z dźwigni

Ponieważ jest używana do oceny ryzyka, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego może być przydatny dla instytucji pożyczkowych. Wyższy poziom zadłużenia oznacza, że firma jest bardziej narażona na problemy finansowe lub bankructwo.
Firma może kontrolować swoją dźwignię, wykorzystując ją do prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych i monitorowania dźwigni.

Redakcja scapackaging.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach biznesowych i zawodowych. Znajdziesz u nas najświeższe nowinki ze świata biznesu, finansów i inwestycji.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

kredyt
naczynia liturgiczne
mity na temat faktoringu

Jesteś zainteresowany reklamą?